FOTOS
PHOTO GALLERY

FOTOS
PHOTO GALLERY

JIGEN RYU JUJUTSU SEMINAR WIEN 2001

Tomoe nageBericht und verschiedene Bilder - HARADA Shinsei Soke, Jigen Ryu


JIGEN RYU  JUJUTSU Osaka 2001

CHIKEN - HARADA Shinsei Soke, Jigen Ryu (JPG,11K)
SOTO KOBA GAESHI - HARADA Shinsei Soke, Jigen Ryu (JPG,10K)
TE KAGAMI - HARADA Shinsei Soke, Jigen Ryu (JPG,10K)


HERBSTSEMINAR des JV LAMBACH 2000

KOTE GATAME - F. STRAUSS Shihan, Ju Jitsu, (JPG,17K)
KOTE MAWASHI - F. STRAUSS Shihan, Ju Jitsu, (JPG,11K)
UDE GARAMI - F. STRAUSS Shihan, Ju Jitsu, (JPG,13K)
EMPI UCHI - F. STRAUSS Shihan, Ju Jitsu, (JPG,11K)


HAKKO DENSHIN RYU JUJUTSU SEMINAR 2000

USHIRO NIHO NAGE 1 - A. GARCIA Doshu Sensei, Hakko Denshin Ryu, (JPG,11K)
USHIRO NIHO NAGE 2 - A. GARCIA Doshu Sensei, Hakko Denshin Ryu, (JPG,11K)
GOSHIN IAI - A. GARCIA Doshu Sensei, Hakko Denshin Ryu, (JPG,11K)
MOCHI MAWARI - J. LENSKENS Shihan, Hakko Denshin Ryu, (JPG,8K)
NAGE WAZA - I. BELMANS Shihan, Hakko Denshin Ryu, (JPG,6K)


JUBILÄUMSLEHRGANG 25 JAHRE PINKAFELD 2000

O SOTO GARI - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG,12K)
KOTE GAESHI - V. SCHMIDT Sensei, Ju Jutsu (JPG,11K)
TANTO JUTSU - V. SCHMIDT Sensei, Ju Jutsu (JPG,15K)
MATSUBA DORI - J. LENSKENS Shihan, Hakko Denshin Ryu (JPG,12K)
HASAMI WAZA - S. BERTOLETTI Sensei, Ju Jitsu (JPG,9K)
EMPI UCHI - S. BERTOLETTI Sensei, Ju Jitsu (JPG,10K)
AIKI KEN - Dipl.Ing.Dr. W. LINERTSensei, Aikido (JPG,9K)
UDE OSAE - Dipl.Ing.Dr. W. LINERTSensei, Aikido (JPG,10K)
KATA: UKE NAGASHI - Markus CAMPANATSensei, Iaido (JPG,7K)
PENCAK SILAT WAFFENFORM - Eduard LINHARD, Pencak Silat (JPG,8K)
PENCAK SILAT FUSSTRITT - Eduard LINHARD, Pencak Silat (JPG,8K)


ÖJJB - JIU JITSU & JUDO FAMILY-CAMP 2000

OKURI ASHI BARAI - Philippe LEMOINE Sensei, Judo (JPG,8K)
HAKKO NO KAMAE - A. GARCIA Doshu Sensei, Hakko Denshin Ryu (JPG,12K)
TE KAGAMI - A. GARCIA Doshu Sensei, Hakko Denshin Ryu (JPG,6K)


SEMINAR des JV LAMBACH 2000

KOTE MAWASHI - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG,12K)
TE NAGE WAZA - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG,11K)
SASAE TSURI KOMI ASHI - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG,10K)


JIGEN RYU - SEMINAR 2000

SHIHO NAGE - HARADA Shinsei Soke, Jigen Ryu Jujutsu (JPG,10K)
MATSUBA DORI - HARADA Shinsei Soke, Jigen Ryu Jujutsu (JPG,11K)
NAGE WAZA - HARADA Shinsei Soke, Jigen Ryu Jujutsu (JPG,11K)


BANZAI - SEMINAR 1999

KATAME WAZA - OGAWA Takeji Shihan, Goju Ryu Karatedo (JPG,9K)
KOTE HINERI - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG,15K)
KOTE GAESHI - Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang LINERT Sensei, Aikido(JPG,9K)


15 JAHRE MATSUMAE BUDOCENTER 1999

UDE OSAE - ENDO Seishiro Shihan, Aikido (JPG,10K)
MEN - Kendo (JPG,10K)
KATA - Tendo Ryu Naginata Jutsu (JPG,17K)
SHIAI - Naginatado (JPG,8K)


SOMMERCAMP BADGASTEIN 1999

KOTE HINERI - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG,17K)
TORAE WAZA - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG,16K)
KATATE NAGE - Herbert BRUNS Sensei, Jiu Jitsu (JPG,13K)
KUMI WAZA - Herbert BRUNS Sensei, Jiu Jitsu (JPG,10K)
Kata TSUIGEKITO - R. REINBERGER Junshihan, Jigen Ryu Iaijutsu (JPG,11K)
KOTE GAESHI - Robert REINBERGER Sensei, Jiu Jitsu (JPG,7K)


ÖJJB - JIU JITSU & JUDO FAMILY-CAMP 1999

UDEOSAEDORI - A. GARCIA Doshu Sensei, Hakko Denshin Ryu, (JPG,12K)
TAI OTOSHI - Philippe LEMOINE Sensei, Judo (JPG,7K)
UCHI MATA - Philippe LEMOINE Sensei, Judo (JPG,6K)


ÖJJB-FUKKATSUSAI KINEN BUDO TAIKAI 1998

HIKI TAOSHI - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG,  20K)
Kata SEIUNCHIN - OGAWA Takeji Shihan, Goju Ryu Karate Do (JPG,13K)
Kata ITOMAGOI - Johann WAGNER Shihan, Jigen Ryu Iaido (JPG,11K)
GOSHIN JUTSU - Ihor ATAMANIUK Sensei, Ju Jitsu (JPG,16K)
DAITO RYU AIKI JUJUTSU - A. CERTA Sensei, Daito Ryu (JPG,22K)
ONO HA ITTO RYU KENJUTSU - A. CERTA Sensei, Daito Ryu (JPG,16K)
AIKIDO - Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang LINERT Sensei, Aikido(JPG,19K)


BANZAI - SEMINAR 1997

TE HODOKI - OGAWA Takeji Shihan, Goju Ryu Karate Do (JPG, 21 K) 
UDE ORI - OGAWA Takeji Shihan, Goju Ryu Karate Do (JPG, 32 K) 
ATEMI - Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang LINERT Sensei, Aikido (JPG, 21 K) 
AIKI KEN - Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang LINERT Sensei, Aikido (JPG, 19 K)


ÖJJB - BUDO TAIKAI 1997

Kata SUPARINPEI - OGAWA Takeji Shihan, Goju Ryu Karate Do (JPG,16 K)
TAMESHIGIRI - Johann WAGNER Shihan, Jigen Ryu Iaido (JPG, 19 K)
HANBO WAZA - Johann WOGRANDL Renshi, Allstyle Karate (JPG, 14 K) 
HIZA GARAMI - Georg PFEFFER Sensei, Jiu Jitsu (JPG, 16 K) 


JIGEN RYU JIU JITSU SEMINAR 1996

MUNE DORI - HARADA Shinsei Soke Jigen Ryu (JPG, 17 K) 
NAGE WAZA - HARADA Shinsei Soke Jigen Ryu (JPG, 27 K) 


ÖJJB - FUKKATSUSAI BUDO TAIKAI 1996

NAGE WAZA - Franz STRAUSS Shihan, Ju Jitsu (JPG, 18 K) 
KUMI WAZA - Vlado SCHMIDT Shihan, Ju Jutsu (JPG, 10 K) 
Kata TENSHO - OGAWA Takeji Shihan, Goju Ryu Karate Do (JPG, 10 K) 
TANTO DORI - Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang LINERT Sensei, Aikido (JPG, 9K) 


JIGEN RYU IAIDO SEMINAR 1994

Kata IWANAMI - HARADA Shinsei Soke Jigen Ryu (JPG, 26 K) 


JIGEN RYU KYUDO SEMINAR 1990

KYUDO - HARADA Shinsei Soke Jigen Ryu (JPG, 44K)

 

TECHNIK ANIMATIONEN
ANIMATED TECHNIQUES

TECHNIK ANIMATIONEN
ANIMATED TECHNIQUES

HAKKO DENSHIN RYU JUJUTSU 
Antonio GARCIA Doshu Sensei

MATSUBADORI & MOCHI MAWARI  (Animated GIF, 162 K)

GOJU RYU - TECHNIK 
OGAWA Takeji Shihan

GOJU RYU-1  (Animated GIF, 161 K) 

 

-Home